Escola Pia d'Olot
Un efecte Úptic, 6Ť

Un efecte òptic, 6è