Sandra
Per què veiem el cel més lluminós per sota l'Arc de Sant Martí que per sobre?

En aquest vídeo, es representa com dos amics, es proposen duu a terme un repte, aquest serà respondre a la pregunta d'en Tomàs.