Col·legi Sant Alfons - Cooperativa d'Ensenyament Es Lledoner
Els esternuts al sol

A vegades ens cal atendre a classe per no oblidar allò que la mestra ens diu, sort dels amics que ens aclaren els dubtes.